Vinterförvaring - Svenska Oldsmobileklubben

Go to content

Main menu:

 

TIPS OM HUR DU VINTERFÖRVARAR DIN OLDSMOBILE

 
 

Korrosion eller rost som man kallar det är döden för våra bilar. Järnoxider bildas då stål korroderar, eller rostar, i närvaro av vatten och syre. På grund av rostens porösa och spröda natur skyddar det inte det underliggande järnet mot vidare korrosion. Rostangreppen bildas i två steg. Först bildas rödrost, som är ljust rödbrun och ett mindre allvarligt angrepp. Kan ofta avlägsnas genom lätt slipning. Får rödrosten vara kvar ombildas den till gravrost som är mörkbrun. Gravrost är hygroskopisk och vid närvaro av fukt går angreppet på djupet. Oftast så kommer vattnet ifrån hög luftfuktighet i våra garage. Överstiger luftfuktigheten 50- 55 % så börjar rostangreppen på obehandlade stålytor. Även en liten skada i lacken, eller rostskyddet under våra bilar kan ge ingång till omfattande skador genom att rosten kryper under det skyddande ytskiktet. Kontrollera därför lackskador samt rostskydd inför förvaringen. Förvarar man bilen i ett garage under vinterperioden bör man se till att temperaturen inte understiger +15°. Om det nu är så att man inte kan hålla utrymmet varmt, så fungerar det också bra med en luftavfuktare. Tänk också på att bilens inredning omfattar en massa material som inte tål hög luftfuktighet. Undvik att förvara bilen i en lada eller ett kallgarage med grusgolv. Utomhus med en presenning över gör att fukt bildas mellan presenningen och bilen, samt då angriper även fukten direkt underifrån marken.

Man bör dock tänka på att däck samt läder far illa av för torr luft, så det gäller att hålla en bra temperatur samt ha en bra ventilation. Temperaturen +17- 18° är en bra riktpunkt.

 
 

Vad bör jag tänka på innan jag ställer undan bilen för vintern?

 
 
  • Kontrollera luften i däcken.


  • Har man gamla modellen diagonaldäck på bilen bör man palla upp fordonet om det skall stå i garaget en längre tid. Annars bör man rulla bilen ur läge några gånger under perioden för att undvika "plattdäck". Eller montera gamla däck på fordonet under uppställningstiden.


  • Kontrollera oljan i motor & växellåda.


  • Ha rejält med bensin i tanken (bensin klarar förvaring upp till 10-12 månader).


  • Kontrollera nivån på bromsvätskan.


  • Se till att kontrollera vätskenivån i kylaren. Blanda alltid glykolen med så bra vatten som möjligt.Destillerat vatten är att föredra om man vill undvika att tillföra salter, kalk, klor och survatten i systemet.Med blandningsförhållandet 50/50 har du ett bra korrosionsskydd.


  • Låt handbromsen ej vara i.


  • När det gäller bilar som ställs undan för vintern så bör batteriet tas ur och ställas svalt efter att ha laddats ordentligt. Därefter ska man ladda batteriet var tredje månad. Innan batteriet tas i bruk på våren ska det laddas med 1 amp under 48 timmar för att eliminera sulfatering som är en beläggning på plattorna inuti batteriet.


  • Tvätta och vaxa bilen, samt underhåll av läder och övrig inredning.

 
 
Back to content | Back to main menu