Miljöpolicy - Svenska Oldsmobileklubben

Go to content

Main menu:

 

SVENSKA OLDSMOBILEKLUBBENS MILJÖPOLICY


Amerikanska myndigheter har sedan länge varit ledande när det gäller att nerbringa utsläpp från fordon till ett absolut minimum. Svenska Oldsmobile klubben, vars syfte, bland annat, är att främja intresset för Oldsmobile och verka för att veteranbilshobbyn skall ha en seriös framtid, har beslutat att aktivt verka för en hållbar miljö.
Detta arbete inriktar sig på att informera medlemmarna hur de på ett enkelt sätt kan ge sitt miljöbidrag samt genom att instifta ett MILJÖSTIPENDIUM, vars syfte är att belöna speciellt aktiva medlemmar.
Klubbens medlemmar ska inte, och får inte, känna att ovanstående är ett tvång, för att få vara medlemmar, utan policyn med vidhängande information och råd är helt frivillig och får följas av dem som vill.
Klubbens miljöarbete bedrivs av ett Miljöutskott.

Miljömålsättningar

 • Var aktivt miljömedveten

Ha din bil rätt injusterad. Genom korrekt inställning av tändning och förgasare kan du minimera de skadliga utsläppen. Bilen går bättre och förbrukar mindre bensin. Lämna inte visitkort i form av oljefläckar på marken, använd skyddsmatta.

 • Ta hand om alla restprodukter

Lämna alltid in oljor, batterier och övrigt miljöfarligt avfall på miljöstationer. Det är i de flesta fall gratis och är ett viktigt bidrag till en renare miljö.

 • Kör bara blyfritt

Den "blyade" bensinen har nu försvunnit från marknaden. För många av våra bilar måste nu ett "blyersättningsmedel" tillsättas i bensinen. Välj ett fabrikat och håll dig till detta. Följ noga fabrikantens blandningsrekommendation eftersom en överdosering kan skada din motor.

 • Använd

miljöriktiga bilvårdsprodukter. Dessa är, rätt använda, lika effektiva som andra produkter.

 • Följa utvecklingen

Utnyttja kommande miljöförbättringar bland produkter och tillbehör. Tipsa klubben och dina kamrater om de nyheter och miljöförbättringar du stöter på.

Miljöutskottet

 • Miljöutskottet skall bestå av tre stycken medlemmar, var av minst två från styrelsen, som utses av densamma.


 • Miljöutskottets arbete ska vara att skapa en positiv inställning, och miljömedvetenhet hos klubbens medlemmar samt vara uppdaterade om vilka miljökrav svenska myndigheter ställer.


 • Miljöutskottet beslutar också om vilka som ska tilldelas medel ur klubbens miljöstipendium.


 • Miljöutskottet bör även försöka skaffa sig kunskap i ämnet och försöka hålla sig något sånär ajour om vilka produkter som är miljövänliga till gagn för klubbens medlemmar.Miljöstipendium

En gång om året delas ett miljöstipendium ut till 3 st medlemmar på sammanlagt 1 000 kronor.

Nivåerna är:
500 kronor
300 kronor
200 kronor

 • För att få del av stipendiet kan medlemmar själva ansöka eller bli föreslagen av annan medlem.

 • Ansökan av medel från stipendiefonden görs på ansökningsblankett som fås av sekreteraren.

 • Ansökan skall innehålla beskrivning av gjord miljöåtgärd samt motivation till varför denna åtgärd skall belönas.

 • Åtgärden skall vara relaterad till klubbens miljöpolicy.

 • Miljöstipendiet delas ut på årsmötet.

 • Mottagaren skall vara personligt närvarande om ej giltigt skäl finns.

 • Ansökan ska vara inne till Miljöutskottet senast två månader innan årsmötet.


Degerfors 24 januari 2004

Martin Jörgensen             Mikael Johansson
Ordförande                     Kassör

 
 
Back to content | Back to main menu